ZAROORI Tann Badwal Lyrics PUNJABI SONGS 2024

 ZAROORI Tann Badwal Lyrics


ਬੁੱਕਤ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਫੂਨ ਤੇ 

ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ moon ਤੇ 

ਬੁੱਕਤ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਫੂਨ ਤੇ 

ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ moon ਤੇ 

ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋ ਲਿਆ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿਲ ਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 


ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ

ਸਾਗਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਗੇੜਦੇ ਰਹੇ 

ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ 

ਸਾਗਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਗੇੜਦੇ ਰਹੇ 

ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ 

ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸੀ ਲਿਆ 

ਆਪਾਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੂਹਾ ਪੱਕਾ ਭੇੜਦੇ ਰਹੇ 

ਤਨ ਵੱਜਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਰ ਰੁੱਖ ਹਿੱਲਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 


ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰੋਸ ਕੇ 

ਦੇਖਿਆ ਹਕੀਕਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਫਸੋਸ ਤੇ?

ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰੋਸ ਕੇ 

ਦੇਖਿਆ ਹਕੀਕਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਫਸੋਸ ਤੇ?

ਕੀ ਲੱਗੀ ਏ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਬਦ-ਦੂਆ ਸੌ ਸਵਾਲ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦਾ  

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 


ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ 

ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੈੜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਸੂਰ 

ਸਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਤੀ ਸ਼ਰਾਬ 

ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਏ ਨਾਸੂਰ ਦਾ ਸਰੂਰ  

ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸਦਾ ਧੱਫਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ 

Comments

Popular Posts