PAGE UTTE PAL Tann Badwal Lyrics PUNJABI SONGS 2023

 PAGE UTTE PAL Tann Badwal Lyrics


ਦਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ 

ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ 

ਚੇਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ 

ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਸਾਥ ਆ 

ਸ਼ਾਮ ਸੁਬ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ dull ਸੋਹਣੀਏ 

ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ

ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ page ਉੱਤੇ ਪਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ


ਉੰਗਲੀ ਚ ਛੱਲਾ

ਉੰਗਲੀ ਚ ਛੱਲਾ ਤੇਰਾ ਛੱਲੇ ਵਿੱਚ key ਨੀ

ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਨੀ 

ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਆਜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ 

ਲੱਗ ਜਾ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ

ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ page ਉੱਤੇ ਪਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ


ਮਈ ਦਿਆਂ ਮੀਹਾਂ 

ਮਈ ਦਿਆਂ ਮੀਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਰ ਉਤਾਰਿਆ 

ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੀ ਨਿਹਾਰਿਆ 

call ਲੈਂਦੀ ਲਾ ਨੀ 

ਹੌਂਸਲੇ ਨਾ ਡਾਹ ਨੀ 

ਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਵੱਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ

ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ page ਉੱਤੇ ਪਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ

Comments

Popular Posts