SORRY GAER TON Tann Badwal Lyrics 𝐀𝐧𝐣𝐡𝐞𝐲 𝐀𝐚𝐬𝐡𝐢𝐪

SORRY GAER TON Tann Badwal Lyrics 𝐀𝐧𝐣𝐡𝐞𝐲 𝐀𝐚𝐬𝐡𝐢𝐪


 ਪਿਘਰੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ

ਤੂੰ ਪਾਠ ਕੀ ਸੀ ਨਬੇੜਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਜਾਮੇ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹ ਤੇ

ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ

ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ

ਦੋ week ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਹੋਇਆ

ਸੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ਼ਦਾ     

ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ

ਖੰਡ ਮਹਿਕਦੀ ਰਹੀ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ  

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 

ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ

 

ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ  

ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ 

ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਆਉਣ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ

ਧਰਤੀ slippery ਪੌਣਾਂ ਮੈਲ਼ੀਆਂ

ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਏ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ

ਹੰਢਿਆ ਜੁਆਰੀ ਸੌ ਸੀਪ ਲਾਵੇ

ਬੇਗ਼ੀ ਹਰਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੀ

ਮੈਂ ਕੋਈ bluff ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ

ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ  

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 

ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 

 

ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗਿਆ

ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ

ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗਿਆ

ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ

ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਏ ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੀ

ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸਣਾ

ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤਨ ਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਿਟਾਰਾਂ

ਸੁਰ ਵੀ ਨੀ ਸਰਗਮ ਪਛਾਣਦੇ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇੜੇ

ਪੈ ਗਏ ਖਲਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ      

ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ

ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਿਹਾ ਏਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ         

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ  

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 

Sorry ਕਹਾਇਆ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 


ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਏ ਗ਼ੈਰ ਤੋਂ 

Comments

Popular Posts